Arvot ja tavoitteet

Lehtikankaan yhdistyksen toimii MLL:n päämäärien, arvojen ja yleisten toimintaperiaatteiden mukaan.

Toiminnan lähtökohtana on lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen, lasten kuuleminen ja osallisuuden edistäminen, lapsuuden kunnioittaminen ja suojeleminen, sekä vanhemmuuden arvostaminen ja tukeminen.

Toimintaamme ohjaavat MLL:n arvot: lapsen ja lapsuuden arvostus, yhteisvastuu, inhimillisyys, suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus sekä ilo

Tavoitteena on järjestää virkistystoimintaa ja ennaltaehkäisevää lapsiperheitä tukevaa toimintaa sekä lisätä paikallista kansalaisaktiivisuutta.